ویتا یک ساله شد

ویتا یک ساله شد

یک سالگی ویتا زمان در گذر است و این تصمیم ماست که چطور از زمان استفاده کنیم. راستی! چه زود یکسال شد!!

یک سال است که شرکت صنایع غذایی دردانه  تاسیس شده است ( همانطور که مطلع هستید شرکت صنایع غذایی دردانه تحت نام ویتا محصولات خود را روانه بازار کرده است)

اگر به اطلاعاتی از ما نیاز دارید یا می خواهید پیام درخواستی را ارسال کنید!