شرکت صنایع غذایی دردانه آترا


 


شرکت صنایع غذایی دردانه آترا ( سهامی خاص ) با خرید کارخانه سبوس کندوج واقع در صومعه سرا در زمینه روغن کشی از دانه های روغنی و تولید ( تصفیه ) انواع روغن های گیاهی خوراکی و نیز تجارت داخلی و خارجی دانه های روغنی ، روغن و نهاده های دام و طیور فعالیت دارد. شرکت صنایع غذایی دردانه برای تأمین روغن از منابع داخلی و خارجی ، ضمن حفظ استاندارد برای تولید محصولاتی با بالاترین کیفیت می کوشد تا با خرید دانه های داخلی ، ضمن توسعه ی کشاورزی داخلی از تولید ملی حمایت کند.


 

اگر به اطلاعاتی از ما نیاز دارید یا می خواهید پیام درخواستی را ارسال کنید!